Andra aktuella böcker

Löfvenskiölds arkitektur
av
Charles Emil Löfvenskiöld


Nu i efterfrågad nyutgåva!

omslag

Charles Emil Löfvenskiöld var – och är – en idérik svensk arkitekt i ett samhälle under uppbrott. Boken förmedlar impulser från svensk byggnadstradition till dagens arkitekter och byggnadsintresserade. Löfvenskiöld är en länk i den svenska bebyggelsekronologin, han lyfter fram goda byggnadshistoriska förebilder och omplacerar dem i vår dagsaktuella byggnadsaktivitet.
Löfvenskiöld levde mellan 1810 och 1888.

Löfvenskiölds arkitektur – idébok för hustänkare förmedlar impulser från svensk byggnadstradition till dagens arkitekter och byggnadsintresserade. Den är ett idéinstrument i vår moderna byggnation på samma sätt som Löfvenskiölds ritningar och skisser var för hans egen samtid. Löfvenskiöld är en länk i den svenska bebyggelsekronologin, han lyfter fram goda byggnadshistoriska förebilder och om placerar dem hos oss, i vår dagsaktuella byggnadsaktivitet.

Löfvenskiöld planerade att utbilda sig till arkitekt men på grund av sjukdom tvingades han avbryta sina studier vid akademien och istället ägna sig åt jordbruk. Kontakten med lantbruksmiljöns problem, i kombination med ett brinnande intresse för arkitektur och byggnadstradition utvecklade Löfvenskiöld till en av 1800-talets viktigaste lantbruksarkitekter.

Grunden till Löfvenskiölds arkitektur finns i den genuina svenska byggnadstraditionen. De sällan ritade husen, blev genom hans försorg dokumenterade, utvecklade och tillgängliga för samtidens husbyggare. Löfvenskiölds material utgavs aldrig i bokform, utan endast som otympliga ej bundna planscher. Genom det nu föreliggande urvalet av Löfvenskiölds ritningar har dessa räddats undan glömskans gap, och de kan istället bli en värdefull inspirationskälla och impulsgivare för dagens arkitekter och husvårdande instanser.

De ritningar som medtagits i den här volymen är hämtade ur ”Lantmannabyggnader hufvudsakligen för mindre jordbruk”, utgiven under åren 1890 till 1894. I inledningen beskriver Löfvenskiöld med egna ord sitt arbetsliv och sitt arbetssätt. Boken och autodidakten Charles Emil Löfvenskiöld introducerar oss i ett formspråk präglat av rationalitet tänkande och omsorg om estetisk organisation.

1800-talet ägde ett byggnadsbestånd som ut många synpunkter var otidsenligt och som inte fyllde de krav ett utvecklingspräglat och rationellare samhälle ställde. Löfvenskiölds nya idéer, sprungna ur egna erfarenheter, ur arbete och studier, passade väl in i de nya strävandena. Han var ingen samhällsomdanare, han förändrade inte boendemönstret, men han förhöjde kvaliteten på den svenska bostaden.

Häftad. 86 sidor. 297 mm x 210 mm.
ISBN: 978-91-8775-504-0

Pris inklusive moms och frakt: 200 kr (inom Sverige)

Gör så här för att beställa boken:
- Skicka ett epostmeddelande till tidochrumab@gmail.com
- Skriv Ditt namn och Din adress och antal av vilken titel du vill köpa
- Boken/böckerna skickas till den adress du angivit i ditt epostmeddelande
- I samma försändelse som leveransen av böckerna får du en faktura med bankgironummer
- Sätt in beloppet på bankgironumret inom 30 dagar

Du kan också beställa boken via telefon. Ring 0704-167447.

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

Kynnefjällsbor
av
Greta Tengdahl


Nu i efterfrågad nyutgåva!

omslag

En dag när Första världskriget just var till ända, rullade en fullastad hästskjuts över Uddevallas kullerstensgator. Familjen Olander hade fått nog av livet i staden där de hade bott några år. Kristidens svält och sjukdomar hade tärt hårt på dem, och de hade tröttnat på gasspisen i kasernen på I17. Den spred inte alls samma värme som vedspisarna hemma i stugorna i Krokstad, och de längtade hem till gemenskapen med ”fjällkatterna”. När en liten gård vid foten av Kynnefjäll blev till salu såg de det som en möjlighet som inte fick försittas. De valde att flytta mot strömmen – från staden och till landet.
Genom flickan Greta, det yngsta barnet på flyttlasset, får vi följa familjen Olanders öden på deras lilla gård. Det var ett liv som byggde på självhushållning och utbyte av varor och tjänster. Trakten var fattig och den stränga schartauanska kyrkan hade ett fast grepp om varje invånare. Den nya tiden hade ännu inte nått Bohusläns inland. Att grannar och sockenbor hjälptes åt var en förutsättning för överlevnad. Samarbetet omfattade allt från att ta hand om gamla, sjuka och orkeslösa till att inkvartera skolan, tvätta, ysta, tröska, bygga hus och bistå vid begravningar och barnafödslar.

Presentation av författaren:
Greta Tengdahl, 1916 – 1997, växte upp i Krokstads socken i norra Bohusläns inland.
Hon flyttade hemifrån efter konfirmationen och började en slingrig resa via pigplatser i Göteborg, arbete som husa på Dingle Lantmannaskola, som butiksbiträde på ett bageri i Färgelanda och studier på Ljungskile folkhögskola, till sjuksköterskeskolan på Sahlgrenska och ett långt yrkesliv som distriktssköterska. Hon fick bevittna en stor del av den moderna tidens genombrott. Hela livet bar hon med sig starka intryck från uppväxten, människorna och naturen vid Kynnefjäll. I fyrtioårsåldern började hon skriva, vid sidan av heltidsarbete och familj.

Kynnefjällsbor är den första delen i en svit av tre böcker. Den utkom första gången 1993 och följdes av Greta blir piga och Syster Greta. I och med nyutgåvan av Kynnefjällsbor som länge har varit slut på förlaget, finns nu åter alla tre böckerna tillgängliga.

Pressröster om Kynnefjällsbor:
”Och vad har Greta åstadkommit? Inget mindre än en värdefull dokumentation av en bondefamiljs liv från 1920-talet intill våra dagar. Hennes språkbehandling är långt över det vanliga och hennes knivskarpa iakttagelseförmåga genom en tid omfattande en hel generation, inger respekt. Praktiskt taget allt som levde och rörde på sig på Strömmarne och i bygden har hon fått med på de 220 sidorna. Hade en man kunnat skriva en så intim skildring som Greta har gjort? Jag tvivlar. ” GREGOR, Göteborgs-Posten.

”Kärleksfullt och noggrant berättar författarinnan om det nya livet där, om arbetsinsatser som gör en sentida energisk läsare alldeles matt, om uppfinningsrikedom för att klara av det nya livet, om döden som ständigt rycker bort fattiga familjers små barn, om den förnöjsamhet ”fjällkatterna” lever i under kyrkans auktoritära regelverk. Greta Tengdahl skildrar skickligt och ömt några individers okuvliga livslust – inte alls olik den anda som Kristina, Karl Oskar och de andra i Vilhelm Mobergs utvandrarepos.” Larsolof Giertta, Liv i Sverige.

”I Kynnefjällsbor berättar Greta Tengdahl på ett fängslande sätt om när hon som treåring tillsammans med sina föräldrar och fyra syskon flyttade från Uddevalla, där fadern var officer, och upp till stillheten på Kynnefjäll. Deras liv kom att kretsa kring arbetet med att rusta upp alla byggnader, skaffa djur och alla redskap och verktyg som behövdes för att göra gården trivsam och i gott skick. I boken berättar hon också om arbetet ute och inne, om husförhör, kyrkbesök, begravningar och barnsängar, om gårdfarihandlare och fattighjon, om kalla decemberdagar och ljusa julinätter.” Sven-Olle Strandberg, Bohusläningen.

Danskt band. 220 sidor. 210 mm x 135 mm.
Omslags: Estaban Berrios Vargas.
ISBN: 978-91-8775-501-9

Pris inklusive moms och frakt: 100 kr (inom Sverige)

Gör så här för att beställa boken:
- Skicka ett epostmeddelande till tidochrumab@gmail.com
- Skriv Ditt namn och Din adress och antal av vilken titel du vill köpa
- Boken/böckerna skickas till den adress du angivit i ditt epostmeddelande
- I samma försändelse som leveransen av böckerna får du en faktura med bankgironummer
- Sätt in beloppet på bankgironumret inom 30 dagar

Du kan också beställa boken via telefon. Ring 0704-167447.

Paketerbjudande
Köp Kynnefjällsbor, Greta blir piga och Syster Greta till förmånligt paketpris: 280 kr för alla tre delarna fraktfritt.

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

När kriget kom till Dingle
av
Nils Eriksson

omslag

* När tyskarna går in i Norge inkallas pappa och vi andra flyr till Dalsland
* När de allierade slåss mot Rommel i öknen jagar vi möss i frökens lägenhet
* När USA och Japan krigar vid Midway i Stilla havet lär Bertil och jag varandra att cykla
* När Churchill, Roosevelt och Stalin träffas i Teheran har vi söndagsskola hemma i köket

Det är några kapitelrubriker i Nils Eriksson roman. I När kriget kom till Dingle förflyttas man som läsare till ett bohuslänskt stationssamhälle under några år på trettio- och fyrtiotalen. Nils Eriksson sätter in sina egna vardagliga upplevelser och iakttagelser i ett världshistoriskt sammanhang. Det ger en intressväckande fördjupning. Det enskilda blir generellt, allt hör ihop och krigets skugga faller också över Dingle. Perspektivet gör det lätt att associera till livet i många liknande orter både i Sverige och runtom i världen.

Trots att Sverige inte var direkt indraget satte ändå kriget sin prägel på tillvaron. Det påverkade vilken mat som fanns på bordet, kvalitén på de kläder som det gick att få tag på, vad de vuxna talade om och vad barnen lekte. Kriget hade betydelse för vad som odlades i trädgårdarna, vad som sades i radion och vilka filmer som visades på biografen. Till Skagerack var det bara någon mil. Bombkrevaderna därifrån hördes tydligt till Dingle och ljusskenet från striderna till havs flammade som fyrverkerier över natthimlen. Inte långt från Nils hem växte det upp en militärförläggning med ett myller av repgubbar i tält. Nils far var bankkamrer, frikyrklig och vapenvägrare. Kuvertet med hans inkallelseorder fick stora konsekvenser för familjen.

Nils Erikssons barndom är inte avskärmad från den dramatiska samtiden. Tvärtom. Den hotfulla omvärlden gör sig hela tiden påmind. Ändå lyckas författaren genom att med barnets blick berätta om lekarna, maten, religionen, musiken, barnen och de vuxna, skapa en både kärleksfull och humoristisk helhet.

Nils Eriksson är född i Bengtsfors 1934, flyttade som treåring till Dingle och växte upp där. Efter studenten läste han medicin i Lund och Göteborg. Största delen av sitt yrkesverksamma liv har han varit överläkare på Lung- och allergimottagningen, Länssjukhuset, Halmstad. Sedan ungdomen engagerad för fred, miljö och mänskliga rättigheter. Alltjämt bosatt i Halmstad. Författare till åtskilliga verk inom sitt specialistområde. När kriget kom till Dingle är hans skönlitterära debut.

Inbunden med skyddsomslag. 164 sidor. 210 mm x 135 mm.
Omslagsbild: ”Höstackar på Dingleslätten” av Herman Fogelin.
ISBN: 978-91-8775-500-2

Pris inklusive moms och frakt: 220 kr (inom Sverige)

Gör så här för att beställa boken:
- Skicka ett epostmeddelande till tidochrumab@gmail.com
- Skriv Ditt namn och Din adress och antal av vilken titel du vill köpa
- Boken/böckerna skickas till den adress du angivit i ditt epostmeddelande
- I samma försändelse som leveransen av böckerna får du en faktura med bankgironummer
- Sätt in beloppet på bankgironumret inom 30 dagar

Du kan också beställa boken via telefon. Ring 0704-167447.

Här går det att läsa en artikel om boken som är publicerad av Bohusläningen den 10 september 2014.
 

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

Greta Tengdahl: Greta blir piga

omslag

- från Kynnefjäll och ut i världen.

”När Greta år 1931 blivit konfirmerad, fått sin första hatt och slutat fortsättningsskolan var det dags för henne att ge sig iväg hemifrån.”

I Greta blir piga får vi följa en ung medellös första steg mot utbildning och yrkesliv. Gretas väg mot målet är en slingrande stig. Hon avverkar en lång rad anställningar i omväxlande miljöer. Läsaren får inblick i en pigas vardag, bland annat i herrskapsfamiljer i Göteborg. Ett års studier på Ljungskile folkhögskola blir en vändpunkt. Därigenom får hon möjlighet att bli antagen vid Göteborgs sjuksköterskeskola.

Inbunden. 144 sidor. 210 mm x 130 mm.
Boken är andra delen i trilogin om Greta.
Tryckår: 1995 (Ursprungligen utgiven på Bokförlaget Skrivaren.)
ISBN: 91-9721-792-1

Pris inklusive moms och frakt: 100 kr (inom Sverige)

Gör så här för att beställa boken:
- Skicka ett epostmeddelande till tidochrumab@gmail.com
- Skriv Ditt namn och Din adress och antal av vilken titel du vill köpa
- Boken/böckerna skickas till den adress du angivit i ditt epostmeddelande
- I samma försändelse som leveransen av böckerna får du en faktura med bankgironummer
- Sätt in beloppet på bankgironumret inom 30 dagar

Du kan också beställa boken via telefon. Ring 0704-167447.

Paketerbjudande
Köp Kynnefjällsbor, Greta blir piga och Syster Greta till förmånligt paketpris: 280 kr för alla tre delarna fraktfritt.

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

Greta Tengdahl: Syster Greta

omslag

”Just när jag försökte lyssna på radion när Anders de Wahl läste Tennyssons Ring klocka, ring – så ringde nästan alla patienterna och ville ha bäcken.”

Så skriver Greta i ett brev efter en nyårsnatt på Sahlgrenska sjukhuset. I mars 1939 börjar hon som elev vid Göteborgs sjuksköterskeskola. Med flaxande dok springer hon genom korridorerna med bäcken och varma grötomslag. Under tiden hopar sig orosmolnen över Europa och snart blir krigets konsekvenser kännbara också på sjukhuset. Hissarna stängs av, varmvattnet ransoneras och förbandsförråden sinar. Stor uppfinningsrikedom krävs för att få allt att fungera. Syster Greta utspelar sig i en brytningstid. Sjuksköterskans yrkesroll styrs fortfarande av ideal med rötter i det medeltida klosterväsendet. Men just under dessa år börjar man ana de förestående revolutionerande förändringarna inom hela sjukvården.

Inbunden. 144 sidor. 210 mm x 130 mm.
Boken är tredje delen i trilogin om Greta.
Tryckår: 1996 (Ursprungligen utgiven på Bokförlaget Skrivaren.)
ISBN: 91-9721-793-X

Pris inklusive moms och frakt: 100 kr (inom Sverige)

Gör så här för att beställa boken:
- Skicka ett epostmeddelande till tidochrumab@gmail.com
- Skriv Ditt namn och Din adress och antal av vilken titel du vill köpa
- Boken/böckerna skickas till den adress du angivit i ditt epostmeddelande
- I samma försändelse som leveransen av böckerna får du en faktura med bankgironummer
- Sätt in beloppet på bankgironumret inom 30 dagar

Du kan också beställa boken via telefon. Ring 0704-167447.

Paketerbjudande
Köp Kynnefjällsbor, Greta blir piga och Syster Greta till förmånligt paketpris: 280 kr för alla tre delarna fraktfritt.

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

Ingegerd Johansson: Hilma

omslag

I ett bohuslänskt kustsamhälle bor det unga paret Hilma och Oskar strax intill hans föräldrar och syskon. Gunhild, Oskars yngre syster, vill bryta upp och söka sig nya vägar. Hilma blir hennes förtrogna.
Medan Oskar – trots kriget – ägnar sig åt fraktfart till Norge skurar Hilma mattor, hyr ut till sommargäster, fiskar makrill, bär vatten och samlar vrakved. Minsprängningar till havs och varuransonering sätter sin prägel på vardagen. Samtidigt som hon strävar för att sköta hem och familj är hon hela tiden upptagen av att försöka förstå den ofta svårtolkade omgivningen. Långsamt börjar hon urskilja dolda mönster och hemligheter av olika slag …
Havet, horisonten, saltet och vindarna är hela tiden närvarande i denna skildring där vardagslivets omsorger kontrasteras mot mycket dramatiska händelser både i familjen och i omvärlden.

Ingegerd Johansson är uppvuxen i Bohuslän.

Inbunden. 128 sidor. 215 mm x 135 mm.
Tryckår: 1999 (Ursprungligen utgiven på Bokförlaget Skrivaren.)
ISBN: 91-9721-795-6

Pris inklusive moms och frakt: 100 kr (inom Sverige)

Gör så här för att beställa boken:
- Skicka ett epostmeddelande till tidochrumab@gmail.com
- Skriv Ditt namn och Din adress och antal av vilken titel du vill köpa
- Boken/böckerna skickas till den adress du angivit i ditt epostmeddelande
- I samma försändelse som leveransen av böckerna får du en faktura med bankgironummer
- Sätt in beloppet på bankgironumret inom 30 dagar

Du kan också beställa boken via telefon. Ring 0704-167447.

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

Ingegerd Johansson: Ringar på vattnet

omslag

I skuggan av kriget går livet vidare i det bohuslänska kustsamhället. Oförtröttligt spolar havets vågor den hårda graniten, och nästan omärkligt omvandlas klippan till sand. På samma sätt eroderar gamla vanor och sedvänjor.
Efter Gunhilds död är svägerskan Hilmas liv inte längre enbart en strävan efter att vara svärmor och make till lags. Hon tar ett allt större ansvar för sina närstående. Det beror åtminstone delvis på att Oskar har fullt upp med att vara skeppare på galeasen Liberty. Ransonering, byteshandel, räckegarn och vrakved präglar vardagen, men livet rymmer också längtan, kunskapstörst och hummerfiske.
När Gunhilds dagbok oväntat kommer tillrätta ger den upphov till nya möten och vänskapsband, och ur det svåra växer nya mönster som ringar på vattnet.

Detta är fortsättningen på Ingegerd Johanssons debutroman Hilda.

Ingegerd Johansson är uppvuxen i Bohuslän.

Inbunden. 136 sidor. 215 mm x 135 mm.
Tryckår: 2002 (Ursprungligen utgiven på Bokförlaget Skrivaren.)
ISBN: 91-9721-796-4

Pris inklusive moms och frakt: 100 kr (inom Sverige)

Gör så här för att beställa boken:
- Skicka ett epostmeddelande till tidochrumab@gmail.com
- Skriv Ditt namn och Din adress och antal av vilken titel du vill köpa
- Boken/böckerna skickas till den adress du angivit i ditt epostmeddelande
- I samma försändelse som leveransen av böckerna får du en faktura med bankgironummer
- Sätt in beloppet på bankgironumret inom 30 dagar

Du kan också beställa boken via telefon. Ring 0704-167447.

Webbmaster: Helena Fernandez